Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Nàng Thơ Và Thi Nhân


Thơ: Quang Tuấn
Thơ Tranh: Kim Oanh