Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Nỗi Nhớ Cho Quê Hương


    (Từ Nhớ Sao Là Nhớ của Kim Oanh)

Đã lâu rồi! Ta chưa về thăm lại
Quê hương ơi! Yêu dấu Vĩnh Long
Nhớ mùa lên vàng lúa chín trên đồng
Ửng đôi má hây hồng cô thôn nữ

Đã lâu rồi! Lìa xa con đường cũ
Hàng phượng già rực lửa nỗi chờ mong
Mà người đi ôm nỗi nhớ bên lòng...
Xa vời vợi quê hương ngày tháng cũ

Ngày tháng đợi trên quê hương di trú
Nhớ làm sao! Khung trời cũ ngày xưa
Mái trường yêu, con rạch, cây cầu dừa
Bao thương nhớ xin gởi về cố quận


Phong Diệp