Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Hoa Dại
Để thơm cho một vùng hoang dại.
Hoa từ bùn nước vươn lên.
Hương thơm xa như hoa huệ.
Thoảng gần ngan ngát hoa sen.
Cuộc đời không cho em tên gọi.
Em là hoa dại....em ơi.

Thương cho một vùng trần trụi.
Hoa từ sỏi đá lan xa.
Sắc mầu gọi niềm vui.
Dáng quen thu chờ đợi.
Phải chăng vì chỉ có hương đồng nội.
Mà cuộc đời, gọi em là hoa dại ...em ơi.

Hhai