Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Thơ Và Thi Nhân


Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh