Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Chút Tình Khuya

Họa Thơ" Chút Tình Khuya" của Kim Oanh

Thơ: Quang Tuấn
Thơ Tranh: Kim Oanh