Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Giã Từ


Qua tháng năm tàn một giấc mơ
Nhìn bao kỷ niệm chửa phai mờ
Nhớ nhung vò xé sầu giăng mắc
Cay đắng tràn dâng tiếc ngẩn ngơ
Dĩ vãng huy hoàng thôi đã mất
Tương lai mù mịt vẫn đang chờ
Từ nay gói kín nguồn thi hứng
Tìm chốn yên bình liệm ý thơ


ChinhNguyen/H.N.T.
 Sept 12.2014