Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Chút Tình Khuya


Thơ& Thơ Tranh: Kim Oanh