Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Em mãi là Cô Bé Của Tôi Yêu


Trích Thơ: Vĩnh Trinh
Thơ Tranh: Kim Oanh