Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Ta Vẫn Chờ Em


Thu đã đến
bên ngoài khung cửa sổ
Trải buồn lên
trên nội cỏ ngàn cây
Màu nắng úa
như nỗi sầu ly xứ
Nhìn mây trôi
nghe thương nhớ dâng đầy.

Ta ngồi mãi
bên vực đời sâu thẳm
Nhớ thương em
ngày tháng cũng pha phôi.
Đường kỷ niệm nhiều lần
ta dấn bước
Bao đêm buồn
khao khát một bờ môi.

Trong nắmg sớm
sao nghe lòng thắm lạnh
Đã yêu nhau
mà chia cách dặm ngàn
Tuổi lá úa
hoa đời không chịu trổ
Vẫn bám cành
chờ đợi nắng Xuân sang.

Ta vẫn chờ em
cuối đường diệu vợi
Thương cuộc tình
như vạt nắng mong manh
Hồn héo hắt
theo năm chờ tháng đợi
Mơ một lần
giấc mộng trổ mầm xanh.

Anh Vân