Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Mùa Thu Bên HiênThơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

***
Họa Vần
Mùa Thu Nhớ Người

Lòng ta trăm mối bời bời
Người đi để lại những lời chia ly
Bên hiên mưa gió thầm thì
Ta như chiếc lá trong khi lìa cành.

Tìm người nào thấy mối manh
Nhớ thương chi lắm cũng đành chia xa
Đường đời người vẫn bôn ba
Nhớ ai biền biệt trời xa, đau lòng

Quang Tuấn (20/10/14)