Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Màu Thời Gian


Màu thời gian xinh xinh
Đôi lòng tình dâng nguyện
Sao lời vẫn lặng thinh
Dang dỡ mộng hương nguyền
Giữ kín một niềm riêng

Màu thời gian phôi pha
Tình đôi ta không vẹn
Thoáng phút chốc đã già
Tim vội vã cài then.
Hạnh phúc khóc sau rèm

Kim Oanh