Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Nguyện Cầu Ân Chúa!


Như ai một thời mơ và khát vọng
Mộng giữa ngày đêm thức canh thâu
Dấu ấn thiên liêng chạm môi trao
Rưng ngấn lệ dâng trào hạnh phúc

Đời con gái chìm dòng nước đục
Gục dòng nào tủi nhục lắng trong
Mong mênh giữa đời xuôi con nước
Bước lỡ dòng từ khước chẳng xong

Mộng đam mê khiếp hãi lỡ làng
Giang tay bám thuyền chong chênh vỡ
Lỡ một thời rơi vào cơn xoáy
Ngoái lại nhìn từ đáy sông sâu

Đôi tay nhỏ lần chuỗi nhiệm mầu
Lau mưa lệ nguyện cầu Ân Chúa!

Kim Oanh