Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Nhặt Lá Thời Gian - Nhặt Nỗi Buồn Rơi.
Nhặt Lá Thời Gian 


Lá mùa xào xạc ngỡ ai qua
Chờ đợi bao thu mộng ước già
Tình yêu nụ trẻ đâm chồi biếc
Thu lại trở về người vẫn xa

Thời gian nhặt lá đếm ngày mau
Chầm chậm thu đi sắc đổi màu
Tình yêu ngày cũ không nhàu úa
Lá vẫn xạc xào dạ tất đau

Kim Oanh

***
Nhặt Nỗi Buồn Rơi.

(Cảm tác từ Nhặt Lá Thời Gian của Kim Oanh)

Thu này nữa đã mấy Thu qua.
Tuổi lá xanh kia cũng đã già.
Gom bao nhiêu lá hong tình cũ.
Mà người vẫn biền biệt phương xa

Chậm lại thời gian chớ qua mau.
Để lá mùa Thu bớt phai màu.
Cho ta nhặt nỗi buồn rơi rớt.
Vá lại hồn ta những nỗi đau.

Dương Thượng Trúc
16/10/2014