Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Chút Tình Khuya


Người đến bên đời gieo nhớ thương
Thề trăm năm sẽ.. Lại đôi đường
Mặn nồng lưu luyến không còn nữa
Kẻ ở lại chờ phai sắc hương.

Thôi thế thì thôi cứ ôm lòng!
Cung thương gửi gió chiêu hồn cũ
Một chút tình khuya đủ ấp nồng
Say mùa ân ái… Thoáng hư không!

Kim Oanh
***
Họa: Chút Tình Khuya

Từ đâu người đến gửi yêu thương
Rồi lại ra đi vạn nẻo đường
Kẻ ở mỏi mòn chờ đợi mãi
Tháng ngày ấp ủ những dư hương

Mặt xa lòng vẫn cận bên lòng
Đôi ngả chia nhau niềm tưởng nhớ
"Một chút tình khuya" mãi ấm lòng
Người đi có thấu cho ta không?

Quang Tuấn

***
Chút Tình Khuya

Chút tình sót lại gửi người thương
Xa cách trùng khơi vạn nẽo đường
Vầng trăng năm cũ còn một nửa
Bao mùa hoa nhạt phấn phai hương

Xa mặt nhưng chưa cách được lòng
Gió khuya xào xạc bên vườn cũ
Ngỡ tiếng tình xưa dỗ giấc nồng
Một đời hoài vọng vẫn phòng không!

Biện Công Danh