Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Nhánh Sầu


Đông giá lại về cây trơ xương
Gió lốc áo hoa phủ ngập đường
Tuyết rơi xoá trắng đời hiu quạnh
Trăn trở nhánh sầu bạc điểm sương

Chuyển mình răng rắc khóc cành khô
Lá rung nhịp thở nén đợi chờ
Gốc ôm hơi lạnh dìm nhung nhớ
Chờ tiết giao mùa thay xác xơ


Kim Oanh