Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Đôi Mắt Buồn


Trích Thơ: Lê Kim Hiệp
THơ Tranh: Kim Oanh