Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Đan Áo Mùa Xuân - Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ - Tiếng Hát Tô Thị Thu CúcNhạc Sĩ :Phạm Thế Mỹ 
Tiếng Hát: Tô Thị Thu Cúc
Trình Bày Youtube: Kim Oanh