Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Chúc Xuân Kim Phượng & Kim Oanh


Nắng mới em về thêm cánh mai,
Thướt tha vóc ngọc vẻ trang đài.
Xinh tươi lụa thắm đôi tà áo,
Mộc mạc đào tơ lưỡng gót hài.
Duyên dáng bờ môi... đời mộng ước,
Dịu dàng thục nữ... tuổi tương lai...
Tân Xuân vạn hạnh xin cầu chúc:
Đinh Dậu bình an, lộc phát tài...

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 01 năm 2017