Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Tĩnh Lặng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh