Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Mảnh Xuân TanAi đang tâm cắt mảnh tình đêm
Ngậm ngùi trăng lấp ló sau thềm
Gió đưa bụi chuối xào xạc lá
Hé cửa gió vờ​n ​tưởng bóng quen

​ Ai đang tâm cài then vội vàng
Mùa ngỡ ngàng chậm bước dỡ dang
Héo hắt hoa rơi chưa kịp nở
Ngõ hồn tan tác mảnh xuân tan

Kim Oanh