Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Tết

"Bà 9 ơi, con có lì xì nè"
Cám ơn con bà nghe con rồi 
Để bà tiếp tục bỏ ống đi thăm con nhe..hi...hi..