Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Thầy Đồ Trên Đất Mỹ


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh