Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Bồi Hồi Phố Xưa - Hồi Ức!


Bài Xướng:
Bồi Hồi Phố Xưa


Phố xưa nay vắng em rồi
Chim buồn ngưng hót mây trôi ngập ngừng.
Dạo quanh cùng với bâng khuâng
Kềm lòng mà mắt lại rưng lệ trào.

Nhớ em ngày tháng năm nào
Má môi hồng thắm tóc ngào ngạt hương.
Guốc khua gỏ nhịp đến trường
Gió vờn vạt áo vấn vương lòng mình.

Làm đuôi mắc cở lặng thinh
Vô tình em chẳng biết tình của tôi
Bây giờ người đã xa xôi
Tại sao ray rức bồi hồi nhớ thương?


Anh Tú
February 6, 2017
***
Bài Họa:
Hồi Ức!


Rời bến người đã xa rồi
Mắt nhìn hun hút thuyền trôi chẳng ngừng
Sóng tràn cuốn cạn bâng khuâng
Nhận chìm xuân sắc mắt rưng rưng trào

Quay lưng người nhớ đêm nào
Nghĩa ân vàng đá ngạt ngào dư hương?
Xót chăng chiếc bóng canh trường
Hoài mơ kỷ niệm tơ vương ta mình?

Trà lời đi, sao làm thinh
Lòng ngăn dạ cách chia tình giết tôi
Ngỡ gần, tầm với xa xôi...
Ngùi trông nuốt lệ chôn hồi ức thương!


Kim Oanh
7/2/2017