Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Mai Lan Cúc Trúc - Xuân Về Vui Tươi - Mừng Tết Con GàMai Lan Cúc Trúc

MAI báo xuân về se chỉ duyên
LAN thơm hương dịu chạm bên thềm
CÚC màu thêu áo vàng nhu khoác
TRÚC lá xanh tình lạc bước đêm

Kim Oanh
***
Xuân Về Vui Tươi


XUÂN đến ngàn hoa rực rỡ tim
VỀ ru ngọn gió cánh hương mềm
VUI cùng tình nghĩa say men rượu
TƯƠI nét môi hồng đẹp dáng em

Trầm Vân
Thân nối tiếp mấy vần thơ hay của Kim Oanh. Chúc Xuân Như Ý.
***
Mừng Tết Con Gà

MỪng em ly rượu, gái thuyền quyên
TẾT nhất đào hoa dáng bạn hiền
CON cái sum vầy vui đáo để
GÀ dâng lễ vật cúng gia tiên...

Mai Xuân Thanh