Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Tiểu Vũ Vi Chúc Mừng Xuân Mới

Cung Chúc Tân Xuân Kim Oanh!
Vạn sự cát tường như ý!


Thơ & Thơ Tranh: Tiểu Vũ Vi