Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Mai Lan Cúc Trúc - Tết


Bài Xướng:Mai Lan Cúc Trúc

Mai báo xuân về se chỉ duyên
Lan thơm hương dịu chạm bên thềm
Cúc màu thêu áo vàng nhu khoác
Trúc lá xanh tình lạc bước đêm


Kim Oanh
***
Bài Họa: Tết


Dưa Hành Thịt Mở khéo giao duyên
Câu Đối mừng xuân hết đỏ thềm
Tràng Pháo Cây Nêu thành dĩ vãng
Bánh Chưng Bánh Tét rộn ngày đêm.


Cao Linh Tử  
30/1/2017