Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Sắc Nước Hương TrờiSắc Nước Hương Trời

Sắc thắm xanh xanh mùa mạ mới
Nước về thấm ướt mấy hàng cau
Hương xưa em vẫn đôi môi cũ
Trời nhớ đêm sương dạ úa màu...

Dương Hồng Thủy
* * *
Sắc Nước Hương Trời


Sắc đã phai rồi với thời gian
Nước đổ mưa tuôn lệ ngập tràn
Hương xưa úa nhạt màu môi mắt
Trời bày chi cảnh biệt ly tan

Kim Oanh

* * *
Sắc Nước Hương Trời

Sắc 
làm lay chuyển gánh sơn hà!
Nước mất nói gì chuyện quốc gia?
Hương tỏa lan truyền bao thế hệ
Trời còn xao động huống chi ta!

Song Quang