Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Tục Ngữ Đinh Dậu


Thơ: Như Thị(Lê Đăng Mành)
Trình Bày: Kim Oanh