Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Câu Đối: Xuân Đinh Dậu 2017 - Lê Đăng Mành


Câu Đối: Lê Đăng Mành
Trình Bày: Kim Oanh