Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Xuân Đến


Chúc Cô Kim Oanh,
Năm mới an vui, vạn sự cát tường.

***
Xuân Đến

Ơ, Vĩnh Long chưa quen sao đã nhớ,
nhớ cho đến tận bao giờ?
Ngày xưa ai đứng thẫn thờ, người đẹp trong mơ;
mơ như là thật,
cứ như Xuân đến bây giờ.

Xuân,
chúc giai nhân tài tử,
mặc khách tao nhân,
người bạn làm thơ,

Xuân này cả vạn mùa Xuân,
ngay như
Xuân này có lẽ chưa về được,
anh gởi tâm tình một lá thư.

Đỗ Đức Viên
Cuối năm.