Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Câu Đối: Ơn Thiên Chúa - Đức Tổ Tiên


Câu Đối: Từ Thánh Đường Holy Name Reservoir
Trình Bày: Kim Oanh