Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Thơ Tranh:Hạnh Phúc Nơi Nơi

Xuân này vắng anh!Hình Ảnh: Lê Kim Hiệp
Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh