Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Phận Tôi: Hoa Tím Lục Bình


Xướng:Em Cũng là Hoa: Hoa Lục Bình

Thương một loài hoa ly xứ trôi
Miệt mài năm tháng với dòng đời
Nước ròng nước lớn không bờ bến
Tan Tác Lục Bình tủi phận tôi!

Kim Oanh
1/2017
***
Hoạ: Phận Tôi: Hoa Tím Lục Bình

Loài hoa tim tím mãi êm trôi!
Năm tháng nào hay biết cuộc đời
Chìm nổi xuôi dòng đâu rõ bến
Lục bình xem tợ kiếp thân tôi

Song Quang