Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Màu Áo Không Quân


Thơ: Quýdenver
Thơ Tranh: Kim Oanh