Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Câu Đối: Long Hồ Blog Tân Niên 2017- Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳnh Hữu Đức
Trình Bày: Kim Oanh