Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Lòng Hoa Đêm Ba Mươi Tết - Tình Xuân Đêm Giao thừa
Lòng Hoa Đêm Ba Mươi Tết

Lòng hoa thổn thức từng giây
Mùa sang tô điểm má hây hây hồng
Hương đêm ngan ngát bên song
Trời ba mươi Tết chờ mong giao thừa
Vạn vật trổi dậy âm xưa
Trời đà hừng sáng người chưa kịp về?
Sắc hương rủ cánh hoa thề
Vườn xuân một đóa hôn mê lịm dần….


Kim Oanh
Đêm 30/2017
***
Bài Họa:
Tình Xuân Đêm Giao thừa

Chờ Xuân chờ đợi từng giây
Để Xuân tô điểm má em hây hồng
Giao thừa đã đến ngoài song
Đêm ba mươi Tết trông mong chẳng thừa
Trừ tịch còn vọng hương xưa
Khi ngồi em đợi Anh chưa trở về
Em ơi! Anh lỗi câu thề
Xuân ni đã lỡ - hồn mê đâu ngờ!!


Song Quang
Đêm mùng 1 Đinh Dậu