Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Thơ Tranh Xướng Họa: Cảm Ơn Kim Oanh

Thơ Xướng & Trình Bày: Kim Oanh


Thơ Họa & Trình Bày: Khôi Thanh


Thân chúc chị Kim Oanh cùng gia đình đón Tết vui vẻ nơi đất khách và đón 1 năm Đinh Dậu vạn sự cát tường!
Khôi Thanh-Nguyễn Gia Khanh