Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Lãng Đãng Vào Thơ:Làm Ngơ - Thơ Kim Oanh - Thực Hiện QuýdenverThơ: Kim Oanh
Piano: RobertVanHorne

Thực Hiện:Quýdenver