Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Lỗi Thời Xuân Xanh


Ra đi còn nhớ Vĩnh Long
Xe đạp cót két thả rong ăn hàng
Kè kè theo tán cô nàng
Nhưng ngu ngơ quá em sang ngang rồi

Ngày xưa nhỏ cũng bồi hồi
Làm ngơ ngoảnh mặt lỗi thời xuân xanh
Lỡ duyên cũng tại vì anh
Yêu không chịu tỏ loanh quanh chối hoài

Chiều vàng nhạt nắng dần phai
Tình yêu ngày ấy chia hai bến bờ!

Kim Oanh