Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Huế Xưa Ơi


Thơ: Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh