Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Vũ Khúc Nghê Thường


Photo: Dương Quốc Định
Thơ: Du Tử Huỳnh
Thơ Tranh: Kim Oanh