Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Vò Võ


    
Đêm mười lăm ánh trăng rằm thắp tỏ
Bên rèm thưa bóng vò võ chờ ai
Lòng mừng rỡ âm thanh tiếng gót giày
Chợt hụt hẫng lá lăn quay xào xạc

Trời dần lan hắt hiu màu nhợt nhạt
Tháng năm dài rời rạc khối tình chung
Mộng bướm hoa vườn tương phùng lạnh lẻo
Xuân trở mình vắt vẻo mảnh tình côi!

Kim Oanh
8/12/2017
* Ảnh của  Biện Công Danh