Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Hàm Tiếu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh