Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Câu Đối: Đất Mẹ Quê Người - Kim Phượng


Câu Đối:Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh