Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Đón...Đón em chim nhỏ thơ ngây
Hót trong rừng mộng hoa say hương tình
Suốt mùa khoác áo nguyên trinh
Suối nguồn tưới mát lung linh tuyệt vời

Đón em chim én trùng khơi
Thăm làng thôn cũ xanh tươi ruộng đồng
Hiên ngoài mai trổ vàng bông
Líu lo ca hát vang trong thanh bình

Đón em chim nhỏ bình minh
Hừng đông tia nắng soi mình Tiền Giang
Giao mùa lịch sử sang trang
Bốn phương trổi dậy vẻ vang tin mừng

Đón em chim liệng mùa Xuân
Mang hồn dân tộc trở trăn trao lời
Việt Nam Quê Mẹ ngàn đời
Xây lại tổ ấm nơi nơi thái hòa

Kim Oanh
Xuân 2017