Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Chúc Mừng Năm Mới 2017CHÚC nhau ta rót ly đầy
MỪNG vui hạnh  phúc xum vầy  hoan ca
NĂM 2017 được thái hòa
MỚI mẻ cuộc sống thiết tha tình người!

Kim Oanh
New Year 2017 - Úc Châu