Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Ru Em


Công em cho mượn hồn thơ
Trả ơn anh nhớ ngẩn ngơ tấc lòng
Thả chi tóc áo mênh mông
Để chùm mây trắng bềnh bồng dáng xưa
Hàng cây chịu đứng dầm mưa
Ngỡ em đâu đó sao chưa che dù
Rừng phong thay áo màu thu
Tìm em chỉ thấy sương mù vây quanh
Vô rừng lấy cỏ thay tranh
Xây căn nhà nhỏ để dành ru em

Phạm Tương Như