Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Câu Đối: Xuân Đinh Dậu 2017 - Đỗ Chiêu Đức


Câu Đối: Đỗ Chiêu Đức
Trình Bày: Kim Oanh