Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Mùa Xuân Đến


Mùa Xuân đến,
lòng lại rộn ràng viết một bài thơ,
gởi chúc người bạn làm thơ,
...
Sang năm, mưa thuận gió hòa, vần thơ lai láng.
Mong hoa lê, hoa phượng,
con chim oanh ca hót trên cành cây phượng vỹ chờ ngày hiệp phố,
và những mong hoa tận nơi nào,
chân cứng đá mềm,
tô điểm vườn thơ.
Thì đã sinh ra, điểm phấn cơ mà.

Ơ Xuân ơi,
ơi thơ.
Sao mà,
sao xuyến lòng mơ.
Ngày tàn năm.

Đỗ Đức Viên