Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Bóng Xuân Mơ - Xuân BiệtBài Xướng: Bóng Xuân Mơ


Ngàn thương đổi lấy một lần thương
Đốt hết xa xăm chuỗi dặm trường
Cát bụi im lìm phơi vóc dáng
Mây trời lẵng lặng bủa tà dương
Lang thang khát vọng cùng năm tháng
Ngã giá ly tao những nẻo đường
Tiết chuyển xuân về mơ hạnh ngộ
Buông hồn rảo bước vọng tầm phương!

Mai Thắng

170118
***


Bài Họa: Xuân Biệt!

Khắc khoải canh dài lệ nhớ thương
Chinh phu biền biệt chốn sa trường
Nguyện cầu non nước tan binh biến
Mơ bước người về rạng ánh dương
Nhưng bão lửa thiêu ngày với tháng
Vai em bương chải gánh ven đường
Thân anh gầy héo nơi rừng núi
Xuân chẳng tương phùng dạt tứ phương

Kim Oanh